k
  DNA'nın replikasyonu
 
DNA'nyn replikasyonu DNA'nyn kendini e?lemesidir yani bir DNA molekülünden iki DNA molekülü olu?masydyr.Bir hücre replikasyon geçirip DNA miktaryny iki katyna çykaramazsa bölünemez.Bu kural bakteriler ve virüsler için de geçerlidir.

DNA'nyn kendini e?lemesinde üç farkly replikasyon teorisi öne sürülmü?tür. Bunlar;Konservatif,Semikonservatif ve Dispersif replikasyon teorileridir.Konservatif teoriye göre yeni DNA molekülünde ana DNA molekülünden hiçbir parça bulunmaz. Semikonservatif teoride, yeni DNA molekülünün bir ipli?i eski DNA molekülüne aitken di?eri yeni sentezlenmi?tir.Dispersif teoriye göre ise yeni DNA molekülünde hem ana DNA molekülünün parçalary, hemde yeni sentezlenen parçalar bir mozaik halinde bulunurlar.

SEMYKONSERVATYF DNA REPLYKASYONU

Replikasyonun gerçekle?ebilmesi için;

* Kalyp DNA

* Deoksinükleosittrifosfatlar

* Mg+2

* Replikasyon enzimleri gereklidir.

Kalyp DNA;olu?acak yeni DNA molekülünün,anlamly ?ifre ta?yyabilmesi için gereklidir.

Deoksinükleosittrifosfatlar;olu?acak yeni DNA molekülünün yapyta?larydyrlar.Deoksinükleositdifosfat ve deoksinükleositmonofosfatlar polimerize olamazlar

Mg+2;DNA polimeraz ve primaz enzimlerinin kofaktörüdür.Hücrede Mg olmazsa bu enzimler inaktiftir.

REPLYKASYON ENZYMLERY

1.)DNA POLYMERASE :Bu enzimler kalyp ipli?i 3'-5' yönünde okuyarak, 5'-3' yönünde sentez yaparlar.Bu enzimlerin polimerizasyonu ba?latma yetenekleri yoktur,ancak ba?lamy? olan polimerizasyonu devam ettirebilirler.

DNA polimerazyn baktrilerde,1,2,3, ökaryotlarda ise alfa,beta ve gama olarak isimlendirilen altbirimleri vardyr.Bakteriyal ve ökaryotik DNA polimerazlar, birbirlerinden farkly, büyüklük ve fonksiyonlara sahiptirler.

2.)DNA LIGASE entezlenmi? olan DNA ipli?i parçalaryny,birinin 5' P ucu ile di?erinin 3' OH ucu arasynda fosfodiester ba?y kurarak birbirine ba?lar.

3.)TOPOISOMERASE NA molekülünün süper heliks yapysyny çözen enzimdir.

4.)PRIMASE (RNA POLYMERASE) olimerizasyonun ba?lamasy için gerekli olan primer yapysyny sentezleyen enzimdir.Primer RNA karakterinde bir nükleotid zinciridir.Primaz primeri sentezledikten sonra polimerizasyonu DNA polimeraz devam ettirir.

5.)HELICASE :Bu enzimler bazlar arasyndaki hidrojen ba?laryny kopararak iki ipli?in birbirinden ayrylmasyny sa?larlar.

6.)EXONUCLEASE :Nükleotid yykymy yaparak, polinükleotid ipli?inin depolimerize olmasyny sa?layan enzimlerdir.RNA yapysyndaki primerlerin yapydan çykarylmasy DNA polimeraz 1'in 5' eksonükleaz etkisi ile olur.

7.)PRIMOSOME rimozom kompleksi replikasyonun ba?langyç yerini bulur ve primazyn görevini yapabilmesi için gerekli ?artlary hazyrlar.
 
  Bugün 1 ziyaretçi (8 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Google